Feedback

Kursbeskrivning

I matematik 3 introduceras begreppet derivata som täcker en mycket stor del av kursen. Även integraler och trigonometri är nytt. Från matematik 2 har vi med oss PQ formeln och en del andrar ekvationslösare.

Vi täcker samtliga delar i matematik 3a/3b/3c där den stora skillnaden är att trigonometri bara återfinns i matematik 3c.

Vi har uppgifter från tidigare kursprov och nationella prov med kompletta lösningsförslag.

Ungefär 50% av alla uppgifter är nivå 1-2. Speciellt här på Pluggie är att vi har många uppgifter med problemlösning, för att ge dig bästa möjliga träning inför dina prov. Vi rekommenderar att du lägger extra mycket tid på att verkligen förstå konceptet derivata. Träna även på att skriva bra förklaringar och motiveringar i dina uträkningar, krav på att redovisa en bra lösning ökar i takt med att svårighetsgraden på kursen stiger.Vektorer
Vektorer Vektorlängd

Integraler
Integraler Integraler Teori
Integraler Primitiva funktioner

Derivata
Derivata Deriveringsregler
Derivata Derivatans definition
Derivata Optimering

Trigonometri
Trigonometri Triangel- och areasatsen
Trigonometri Trigonometri

Geometri
Geometri Koordinatgeometri
Geometri Allmän geometri
Geometri Likformighet Teori
Geometri Skalor Teori

Kurvor och grafer
Kurvor och grafer Räta linjer Teori
Kurvor och grafer Tangenter Teori
Kurvor och grafer Extrempunkter
Kurvor och grafer Vinkelräta linjer

Funktioner
Funktioner Definitionsmängd Teori
Funktioner Funktioner
Funktioner Gränsvärden Teori
Funktioner Andragradspolynom
Funktioner Exponentialfunktioner
Funktioner Absolutbelopp Teori
Funktioner Logaritmer för matte 3

Ekvationer
Ekvationer Förenklingar
Ekvationer Faktoriseringar
Ekvationer Ekvationer
Ekvationer Ekvationssystem
Ekvationer Substituering Teori
Ekvationer Faktorsatsen
Ekvationer Rotekvationer
Ekvationer Lösa ut variabler Teori
Ekvationer Potenser
Ekvationer Olikheter Teori

Kursguide finns för högre betyg

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga