Feedback

Användaravtal

 

1. Kontrakt

Du godkänner att du genom att klicka på ”Gå med nu”, ”Gå med på Pluggie”, ”Registrera” eller liknande, registrerar dig på, går in på eller använder våra tjänster (beskrivs nedan) samtycker till att ingå ett juridiskt bindande kontrakt med Pluggie (även om du använder våra Tjänster å ett företag/institut/skolas vägnar). Om du inte godkänner detta kontrakt (”Kontrakt” eller ”Användaravtal”), ska du INTE klicka på ”Gå med nu” (eller liknande) och inte gå in på eller använda några av våra Tjänster. Om du vill säga upp detta kontrakt kan du göra det när som helst genom att stänga ditt konto och sluta besöka eller använda våra Tjänster.

 

2. Tjänster

Detta Kontrakt gäller Pluggie.se, Pluggies appar och andra Pluggie-relaterade webbplatser, appar, kommunikationer samt andra tjänster som uppger att de erbjuds under omfattning av detta Kontrakt (”Tjänster”). Detta inkluderar insamling av data till dessa Tjänster som sker utanför webbplatsen, så som våra annonser och tilläggen”. Registrerade användare av våra Tjänster är ”Medlemmar” och oregistrerade användare är ”Besökare”.

Som Besökare på eller Medlem av våra Tjänster omfattas insamlingen, användningen och spridningen av dina personuppgifter av denna Sekretesspolicy (som inbegriper vår Cookiepolicy och andra dokument som nämns i denna Sekretesspolicy) samt uppdateringar.

 

 

3. Medlemmar och besökare

När du registrerar dig och går med i någon av Pluggies Tjänster blir du en Medlem. Om du väljer att inte registrera dig för våra Tjänster kan du som ”Besökare” använda några av våra funktioner.

 

 

4. Ändringar

Vi kan emellanåt ändra detta Kontrakt, vår sekretesspolicy och vår cookiepolicy. Eventuella materiella ändringar meddelas via våra Tjänster, eller med andra medel, för att ge dig möjligheten att granska ändringarna innan de träder i kraft. Vi instämmer i att ändringarna inte ska vara retroaktiva. Om du motsätter dig någon ändring kan du avsluta ditt konto. Din fortsatta användning av Tjänsterna efter att vi publicerat eller skickat ett meddelande om ändringar i dessa villkor betyder att du godkänner de ändrade villkoren från och med det datum de börjar gälla.

 

 

5. Åldersgräns

Tjänsten är inte avsedd att användas av någon under 16 år.

För att använda Tjänsterna samtycker du till: (1) ”Ålderskravet” (beskrivs nedan); (2) att bara ha 1 konto på Pluggie, som står i ditt riktiga namn; och (3) att du inte redan har blockerats av Pluggie från att använda Tjänsterna. Att skapa ett konto med falsk information bryter mot våra villkor. Detta inbegriper också konton som registreras å andras vägnar eller åt personer som är under 16 år.

”Ålderskravet” är 16 år. Men om lagen kräver att du är äldre för att Pluggie på ett lagligt sätt ska kunna tillhandahålla Tjänsterna utan tillstånd från föräldrar (inklusive användning av din personliga information) gäller denna högre ålder som Ålderskrav.

 

 

6. Ditt konto

Medlemmar är kontoägare. Du samtycker till: (1) att använda ett starkt och säkert lösenord och förvara det på en säker plats; (2) att inte överföra någon del av ditt konto (t.ex. kontakter) och (3) att följa lagen och riktlinjerna i Rätt och fel. Du ansvarar för allt som sker via ditt konto om du inte stänger det eller rapporterar missbruk.

I förhållandet mellan dig och andra (inklusive din arbetsgivare) så ägs kontot av dig. Om Tjänsterna köptes av en annan part för ditt bruk (t.ex. en skola som innehar licens), har parten som betalade för en sådan Tjänst rätt att kontrollera åtkomsten till och skaffa rapporter över din användning av en sådan betald Tjänst. 

 

 

7. Betalning

Om du köper någon av våra avgiftsbelagda Tjänster (”Premium-tjänster”) samtycker du till att betala tillämplig avgift och tillämpliga skatter samt godkänner de ytterligare villkor som gäller för de avgiftsbelagda Tjänsterna. Obetalda avgifter leder till att de avgiftsbelagda Tjänsterna avslutas. Du samtycker också till att:

 • Det kan tillkomma växlingsavgifter för dina köp eller priserna kan variera beroende på var inköpen görs (t.ex. valutakurs).
 • Vi kan komma att spara och fortsätta debitera din betalningsmetod (t.ex. kreditkort) även efter att den har upphört att gälla för att undvika avbrott i Tjänsterna, samt för att kunna använda den för debitering av andra Tjänster du eventuellt köper.
 • Om du köper en prenumeration kommer de avgifter och skatter som tillkommer en prenumerationsperiod att debiteras din betalningsmetod automatiskt i början av varje prenumerationsperiod. För att undvika framtida debiteringar måste du avsluta prenumerationen före förnyelsedagen. Läs mer om hur du avslutar eller upphäver Premium-tjänster.
 • Plugges återbetalningspolicy gäller för alla köp av Tjänster.
 • Vi kan beräkna betalbara skatter utifrån den faktureringsinformation som du tillhandahåller vid köptillfället.

8. Nöjd-kund-garanti

Du som kund har rätt att få en(1) månad återbetald. För att vi ska kunna genomföra vår återbetalning gäller det att du uppfyller dessa villkor:

 • Du har inte påbörjat någon ny månad som premium-medlem efter det att du har avslutat den månad du ämnar få återbetald. 
 • Du hör av dig till oss inom 30 dagar från och med det datum du väljer att avsluta prenumerationen.

Den returnerade summan kommer att vara densamma som du betalade för tjänsten. Det kan ta upp till 14 arbetsdagar innan du får pengarna på kontot, räknat från den dagen du kontaktar oss. 

 

9. Aviseringar och meddelanden

Du godkänner att vi skickar aviseringar och meddelanden till dig på följande sätt: (1) i Tjänsten, eller (2) till kontaktinformationen som du tillhandahållit oss (såsom e-postadress, telefonnummer eller fysisk adress). Du samtycker till att hålla din kontaktinformation uppdaterad.

 

 

10. Din licens

Mellan dig och Pluggie äger du det innehåll och den information du skickar in eller lägger upp på Tjänsterna, och du ger endast Pluggie och våra sammarbetspartners följande icke-exklusiva licens:

En världsomspännande, överföringsbar och underlicenserbar rättighet att använda, kopiera, modifiera, distribuera, publicera och behandla information och material som du tillhandahåller via våra Tjänster och andras tjänster utan något ytterligare medgivande från dig eller tillkännagivande och/eller ersättning till dig eller andra. Dessa rättigheter är begränsade på följande sätt:

 1. Denna licens kan göras obrukbar för särskilt material genom att du tar bort materialet från Tjänsterna, eller i allmänhet genom att du stänger ditt konto, förutom (a) i den mån du har delat materialet med andra som en del av Tjänsten och de har kopierat, delat vidare eller lagrat materialet och (b) för den rimliga tidsperiod det tar att ta bort materialet från backup-system och andra system.
 2. Vi kan komma att i använda ditt material i annonser för produkter och tjänster från tredje parter som visas för andra utan särskilt tillstånd från dig (gäller även sponsrat innehåll). Vi har även rätt att utan ersättning till dig eller andra lägga upp annonser bredvid ditt innehåll och din information.
 3. Vi kommer att be om ditt medgivande om vi vill ge andra rätt att publicera ditt innehåll utanför Tjänsterna. Om du däremot väljer att göra ditt inlägg ”offentligt, för alla eller liknande”, aktiverar vi en funktion som gör det möjligt för andra Medlemmar att bädda in det offentliga inlägget på tredjepartstjänster. Vi gör det även möjligt för sökmotorer att visa det offentliga innehållet via sina tjänster.
 4. Även om vi kan redigera och göra formatändringar i ditt material (såsom översätta eller transkribera det, ändra storlek, layout eller filtyp eller ta bort metadata) kommer vi inte att ändra meningen i ditt uttalande.
 5. Eftersom du äger ditt material och din information och vi endast har icke-exklusiva rättigheter till dessa kan du välja att göra materialet tillgängligt för andra.

 

11. Godkännanden

Du och Pluggie är eniga om att vi har åtkomst till samt kan lagra, behandla och använda information och personuppgifter som du tillhandahåller oss i enlighet med villkoren i Sekretesspolicyn och dina val (inkl. inställningar).

Genom att skicka in förslag eller annan feedback till Pluggie som rör våra Tjänster samtycker du till att Pluggie kan använda och dela sådan feedback (men är inte tvungen att göra det) i vilket syfte som helst utan ersättning till dig.

Du samtycker till att endast tillhandahålla innehåll eller information som inte bryter mot lagen eller någons rättigheter (inkl. immateriella rättigheter). Du samtycker till att bara uppge sanningsenlig information i din profil. Pluggie kan, om lagen kräver det, bli tvungen att ta bort viss information eller visst material i vissa länder.

 

 

12. Tjänsteåtkomst

Vi kan ändra, stänga av eller avsluta våra Tjänster. Vi kan även fastställa nya priser framåtriktat med rimligt varsel i den utsträckning som det tillåts av lagen.

Vi kan inte lova att lagra eller fortsätta visa information och material som du lagt upp. Pluggie är ingen lagringstjänst för annat material än det av Pluggie genererat. Du samtycker till att vi inte har några skyldigheter att lagra, underhålla eller tillhandahålla en kopia på något material eller någon information som du eller andra tillhandahåller, förutom i den mån det krävs av tillämplig lag och i enlighet med vår sekretesspolicy.

13. Begränsningar

Pluggie förbehåller sig rätten att begränsa, stänga av eller avsluta ditt konto om du bryter mot detta kontrakt eller lagen eller missbrukar Tjänsterna (t.ex. bryter mot riktlinjerna i Rätt och fel). 

 

 

14. Immateriella rättigheter

Varumärken och logotyper som används tillsammans med Tjänsterna är varumärken som tillhör respektive ägare. Pluggie och ”P”-logotypen och andra varumärken, tjänstemärken och illustrationer kopplade till Pluggie samt logotyper som används i våra Tjänster är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Pluggie.

 

 

15. Ingen garanti

PLUGGIE OCH DESS DOTTERBOLAG GÖR INGA UTFÄSTELSER OCH GER INGA GARANTIER FÖR ATT TJÄNSTERNA FUNGERAR UTAN AVBROTT ELLER FEL OCH TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTEN (INKLUSIVE MATERIAL OCH INFORMATION) ”I BEFINTLIGT TILLSTÅND” OCH ”BEFINTLIG TILLGÄNGLIGHET”. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR MÖJLIGT UNDER GÄLLANDE LAGAR FRISKRIVER SIG PLUGGIE OCH DESS DOTTERBOLAG FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA OCH LAGSTADGADE GARANTIER, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR ÄGANDERÄTT, DATARIKTIGHET, UPPHOVSRÄTTSSKYDD, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE.

 

 

16. Ansvarsfrihet

I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAGEN (OCH OM INTE PLUGGIE INGÅTT ETT SEPARAT SKRIFTLIGT AVTAL SOM ERSÄTTER DETTA KONTRAKT), SKA INTE PLUGGIE OCH DESS DOTTERBOLAG HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLORADE VINSTER ELLER AFFÄRSMÖJLIGHETER, SKADAT RYKTET (T.EX. STÖTANDE ELLER KRÄNKANDE UTTAL), FÖRLORAD DATA, (T.EX. DRIFTSTOPP ELLER FÖRLUST, ANVÄNDNING ELLER ÄNDRINGAR AV DIN INFORMATION ELLER DITT MATERIAL) ELLER RELATERADE, INDIREKTA, FÖLJAKTIGA ELLER STRAFFMÄSSIGA SKADESTÅND.

 

 

17. UPPSÄGNING OCH AVSLUT

Både du och Pluggie kan avsluta detta Kontrakt när som helst genom att meddela den andra. I samband med ett avslut har du inte längre rätt att gå in på eller använda Tjänsterna. Följande fortsätter gälla trots avslut:

 • Våra rättigheter att använda och avslöja din feedback;
 • Medlemmars och/eller Besökares rättigheter till fortsatt vidaredelning av innehåll och information som du delat via Tjänsterna;
 • Allt som ägts av endera parten före avslut behålles i dennas ägo efter avslut.

Här har du en länk till hur man avslutar sitt konto. 

 

 

18. Allmänna villkor

Om en domstol med bestämmanderätt över detta Kontrakt anser att något stycke av det är oupprätthållbart, samtycker du och vi till att domstolen ändrar villkoren så att stycket blir upprätthållbart samtidigt som syftet bibehålls. Om domstolen inte lyckas med detta, samtycker du och vi till att be domstolen ta bort det oupprätthållbara stycket och samtidigt upprätthålla resten av detta Kontrakt.

Detta Kontrakt (inklusive ytterligare villkor som kan tillhandahållas av oss när du börjar använda en funktion på Tjänsterna) är det enda avtalet mellan oss som rör Tjänsterna och ersätter alla tidigare avtal gällande Tjänsterna.

Om vi inte handlar för att göra gällande ett brott mot detta Kontrakt, betyder inte det att Pluggie avsäger sig sina rättigheter att upprätthålla detta Kontrakt. Du får inte tilldela eller överföra detta Kontrakt (eller ditt medlemskap eller användning av Tjänsterna) till någon utan vårt godkännande. Men du samtycker till att Pluggie tilldelar sina samarbetspartners detta Kontrakt eller en part som köper Kontraktet utan ditt godkännande. Det finns ingen tredjepartsförmånstagare i detta Kontrakt.

Du godkänner att vi endast tar emot ett juridiskt meddelande på info@pluggie.se

19. Rätt och fel på Pluggie

Du samtycker till att:

 1. Följa alla gällande lagar, inklusive men inte begränsat till sekretesslagar, immateriella rättigheter, antispamlagar, exportlagar, skattelagar och regleringskrav;
 2. Tillhandahålla riktig information och hålla den uppdaterad;
 3. Använda ditt riktiga namn i din profil; och
 4. Använd Pluggies tjänster på ett professionellt sätt.

Du samtycker till att inte:

 1. Skapa en falsk identitet på Pluggie, förvränga informationen om dig själv, skapa en medlemsprofil åt någon annan än dig själv (en riktig person) eller använda eller försöka använda någon annans konto;
 2. Utveckla, stödja eller använda programvara, enheter, skript, robotar eller andra medel eller metoder (såsom crawla samt använda plugin, tillägg eller andra tekniker) för att skrapa Tjänsterna eller på annat sätt kopiera profiler och data från Tjänsterna;
 3. Upphäva säkerhetsfunktioner eller kringgå eventuella åtkomst- eller användningsbegränsningar i Tjänsterna (såsom versaler i nyckelordssökningar eller profilbesök);
 4. Kopiera, använda eller sprida information som hämtats från Tjänsterna, antingen direkt eller via tredje parter (såsom sökmotorer), utan tillstånd från Pluggie;
 5. Avslöja information som du inte har tillåtelse att avslöja (såsom konfidentiell information om andra (inklusive din arbetsgivare));
 6. Bryta mot andras immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätter, patent, varumärken, yrkeshemligheter eller andra äganderättigheter. Du får t.ex. inte kopiera eller sprida (förutom via tillgängliga delningsfunktioner) någon annans inlägg.
 7. Bryta mot Pluggies immateriella rättigheter eller andra rättigheter, inklusive men inte begränsat till (i) att kopiera eller sprida våra utbildningsvideor eller annat utbildningsmaterial eller (ii) kopiera eller sprida vår teknik, om denna inte släpps via licenser för öppen källkod; (iii) använda ordet ”Pluggie” eller våra logotyper i ett företagsnamn, i en e-postadress eller i en webbadress förutom på ett sätt som inte bryter mot riktlinjerna för varumärken;
 8. Lägga upp material som innehåller programvaruvirus, maskar eller annan skadlig kod;
 9. Bakåtkompilera, inkompilera, ta isär, dechiffrera eller på annat sätt försöka hämta källkoden för Tjänsterna eller någon relaterad teknologi som inte är öppen källkod;
 10. Antyda eller påstå att du är ansluten till eller har stöd av Pluggie utan vårt uttryckliga godkännande (t.ex. presentera dig själv som en behörig Pluggie-coach);
 11. Hyra ut, leasa, låna ut, handla med, sälja/återförsälja eller på annat sätt monetärisera Tjänsterna eller dess data eller åtkomst till Tjänsterna utan Pluggies godkännande;
 12. Djuplänka till våra Tjänster i något annat syfte än att marknadsföra din profil eller en Grupp på våra Tjänster utan Pluggies tillstånd;
 13. Använda robotar eller andra automatiserade metoder för att tillgå Tjänsterna, lägga till eller ladda ner kontakter och skicka eller omdirigera meddelanden;
 14. Övervaka Tjänsternas tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet i konkurrerande syfte;
 15. Inlåta dig i ”inramning”, ”spegling” eller annan utseende- eller funktionssimulering av Tjänsterna;
 16. Skapa ytbeläggning eller på annat sätt modifiera våra Tjänster eller deras utseende (t.ex. genom att lägga in element i Tjänsterna eller ta bort, täcka för eller skymma en annons på Tjänsterna);
 17. Störa prestandan, eller belägga orimlig belastning, på Tjänsterna (t.ex. skräppost, nekande av tjänst-attack, virus, insamlingsalgoritmer)

 

20. 

Avtalet gällande läxhjälp

Avtalet gällande läxhjälp mellan Kunden och Bolaget ingås genom att Kunden tackar JA till en lektion som erbjuds via tjänsten www.pluggie.se. Om Kunden via tjänsten tackar JA till den föreslagna lektionen skickar Bolaget en skriflig bekräftelse om detta till Kunden (“Avtalskefräftelsen”) och därmed anses parterna ha ingått ett bindande avtal (“Avtalet”).


I och med Kundens ingående av Avtalet enligt ovan godkänner Kunden, och förbinder sig att följa, dessa Villkor. Samtidigt bekräftar Kunden att den tagit del av informationen om behandlingen av sina personuppgifter enligt punkt 11 nedan. För att ingå avtal med Företaget eller för att kunna boka och betala en Tjänst hos Företaget måste Kunden vara minst 18 år. I annat fall måste detta ske med stöd av samtycke från förmyndare.

Bokning av läxhjälp

Med bokning avses av Kund godkänd lektion i tjänsten på www.pluggie.se. En bokning är bindade och kan endast ändras i enlighet med vad som beskrivs i dessa Villkor. Företaget förbehåller sig rätten att vid behov ställa in en Bokning. Detta ska i sådant fall meddelas Kund innan Bokningen tid har påbörjats. 


En bokning kan ombokas av Kunden senast dagen för Bokningen, dock minst 6 timmar innan Bokningen skulle ha påbörjats. Ombokning av Kund ska ske via Pluggies portal för läxhjälp. Vid avbokning 6 timmar innan Bokningen skulle ske så debiteras Kund med halva timkostnaden från dess timbank. Vidare, skulle Kund avboka med 1 timme eller mindre till godo för besöket så debiteras Kund med hela beloppet från timbanken.


Vid utebliven leverans från Företaget av överenskommen Bokning via portalen för läxhjälp (www.pluggie.se), t.ex. genom att Mentorn blir sjuk, ska i första hand ombokning med samma Mentor att ske, i andra hand en vikarie ersätta Mentorn och i tredje hand kostnad för Bokningen krediteras till kunden.

Reklamation

En Kund som är konsument och vill åberopa att Tjänsterna är felaktiga och inte motsvarar Kundens förväntningar har rätt att göra det inom tre år enligt konsumenttjänstlagen. Kunden ska i så fall underrätta Företaget inom skälig tid efter det att konsumenten märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Meddelande om reklamation ska i första hand skickas till Företagets e-postadress: info@pluggie.se.

 

Betalning

Betalning av läxhjälp görs via Pluggies timbank. När ett lektionstillfälle är över debiteras korrekt antal timmar från Kundens timbank. För att Kunden skall kunna boka ett besök krävs en timbank på minst en timme (60 minuter) före besökets starttid. 

 

 

Priser

Alla tillämpliga priser och avgifter för Tjänsterna presenteras i Företagets, vid var tid gällande, prislista. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst justera priserna. Varken prissänkningar eller prishöjningar påverkar dock en bekräftad Bokning eller en Tjänst som redan är utförd. Notera även Kunds rätt till frånträde av Avtalet enligt punkt 1 ovan. Priserna för Tjänsterna bekräftas och överenskoms med Kund innan Bokning av Kunds första undervisningstillfälle i samband med ingående av Avtalet. Kund ska betala det pris och de avgifter som framgår av Avtalet. Om inget annat anges sker fakturering månadsvis i efterskott och Kunds betalning ska vara Företaget tillhanda senast på förfallodagen.

 

 


Ansvar och försäkringar

I förhållande till en Kund som är konsument är Företaget enbart ansvarigt för skada på grund av Företagets oaktsamhet eller av en tredje man för vilken Företaget ansvarar och har ingen skyldighet att ersätta Kund för eventuell skada som Kund lider till följd av att Tjänsterna inte motsvarar Kunds förväntningar eller för Kunds användande av Tjänsterna. 

Företaget ersätter inte indirekta skador, såvida sådant ansvar inte följer av lag eller gällande rätt.Företaget innehar en ansvarsförsäkring som täcker olika typer av händelser under tiden Kund använder Företagets Tjänster. Exempel på händelse som kan komma att omfattas av Företagets försäkring är att kunds egendom skadas.


I de flesta fall innehar Kunden en hemförsäkring eller annan typ av försäkring som täcker olika typer av skador. I de fall Kundens försäkring ej täcker den aktuella skadan och Företagets personal kan anses vållande till skadan, kan Företagets ansvarsförsäkring falla ut. Kunden accepterar dock att denna bedömning görs av Företagets försäkringsbolag utifrån tillämpliga försäkringsvillkor. I andra fall utgår ingen försäkring från Företaget. 

 

21. Klagomål gällande innehåll

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Vi kräver att information som läggs upp av Medlemmar är korrekt, lagenlig och inte strider mot tredje parters immateriella rättigheter eller andra rättigheter.

22. Kontakta oss

Om du har frågor kan du kontakta oss här. För rättsliga meddelanden eller delgivning kan du skriva till oss på följande info@pluggie.se.

 

 

Artikeln uppdaterades senast 23 augusti 2022 kl 21:22

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga