Feedback

Filter


Lösa ut variabler

Lös ut $v_0$ ur $s=\frac{v_0+v}{2}\cdot t$ Uppgift: 95
D
Avklarad
Rekommenderad uppgift Lös ut $M$ ur formeln $2v=\sqrt{\frac{aRT}{4M}}$ Uppgift: 216
D
Avklarad
Lös ut $L$ ur $f=\frac{w}{L^2t}+P$. Samtliga storheter är p… Uppgift: 119
D
Avklarad
Lös ut $b$ ur formeln $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=1$. Alla ing&ari… Uppgift: 112
D
Avklarad
Rekommenderad uppgift Lös ut $b$ ur formeln $a\cdot b=\frac{a+b}{c}$ Uppgift: 124
C
Avklarad
Lös ut $x$ ur formeln $T=y\cdot lg\frac{x}{a}$ Uppgift: 306
C
Avklarad
Lös ut $a$ ur $\frac{2a+b}{a+c}=d$ Uppgift: 211
C
Avklarad
Lös ut x ur formeln, alla storheter är positiva. $x^2y^2+2… Uppgift: 257
C
Avklarad
Lösa ut variabler
Läs teori om lösa ut variabler

Att skriva om ekvationer för att lösa för olika variabler är väldigt vanligt i fysiken, men återkommer i samtliga kurser. Träna mycket och bli bekväm med detta moment. Uppgifterna tar inte lång tid och ger en bra grund.

Här i uppgiftsbanken hittar du gamla provuppgifter inom Lösa ut variabler med lösningar, ledtråd och facit.

Våra uppgifter kommer från olika kursprov och graderas efter svårighetsgrad.

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga