Feedback

Filter


Likformighet

Trianglarna ABC och DEF är likformiga. Hur lång är si… Uppgift: 241
E
Avklarad
I triangeln ABC är sträckan MN parallell med BC. Beräk… Uppgift: 200
E
Avklarad
Är trianglarna likformiga? Uppgift: 1530
E
Avklarad
Är trianglarna likformiga?   Uppgift: 1528
E
Avklarad
Bestäm sidlängden x. Uppgift: 1459
E
Avklarad
I figuren nedan är DE parallell med AC. Bestäm längden… Uppgift: 144 Videolösning finns
D
Avklarad
Beräkna längden av sidan x i nedanstående figur. … Uppgift: 1463 Videolösning finns
C
Avklarad
Bestäm sidlängden x i nedanstående triangel.  Uppgift: 1467
C
Avklarad
 En mycket gammal metod för att bestämma ett före… Uppgift: 133
C
Avklarad
Rektanglarna ABCD och EFGH är likformiga (se figuren som inte &a… Uppgift: 151
C
Avklarad
Likformighet
Läs teori om likformighet

Genom att göra våra uppgifter om likformighet kan du försäkra dig om att du lär dig allt du behöver för kursprovet. De allra vanligaste är likformighet för trianglar men när du tar dig genom uppgifterna kommer du även stöta på mer praktiskt tillämpade uppgifter. Är du osäker på formeln för likformighet så kan du alltid kika i vår formelsamling.

Här i uppgiftsbanken hittar du gamla provuppgifter inom Likformighet med lösningar, ledtråd och facit.

Våra uppgifter kommer från olika kursprov och graderas efter svårighetsgrad.

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga