Feedback

Sekretesspolicy

 

1. Syfte

Denna sekretesspolicy gäller när du använder våra Tjänster (beskrivs nedan). Våra medlemmar erbjuds valmöjligheter rörande den data vi samlar in, använder och delar som beskrivet i den här sekretesspolicyn samt i cookiepolicyn, inställningarna och vår kundtjänst. 

 

2. Tjänster

Denna sekretesspolicy gäller hemsidan Pluggie.se, Pluggie-appar och andra tjänster, kommunikationssystem och webplatser kopplade till Pluggie. Detta exkluderar tjänster som uppger att de lyder under en annan sekretesspolicy

 

3. Ändringar

Pluggie (”vi” eller ”oss”) kan ändra denna Sekretesspolicy, och eventuella materiella ändringar meddelas via våra Tjänster, eller med andra medel, för att ge dig möjligheten att granska ändringarna innan de börjar gälla. Om du motsätter dig någon ändring kan du avsluta ditt konto.

 

4. Insamlade uppgifter

När du skapar ett konto måste du tillhandahålla uppgifter som ditt användarnamn, din e-postadress samt ett lösenord. Skulle du registrera via Facebook så sparar vi även ditt för och efternamn. 

 

5. Uppladdat material

När du fyller i något av våra formulär så bifogas den information som tillhör ditt konto(se ovan) och ses bara av Pluggie. När du laddar upp en uppgift så godkänns den först innan den publiceras. Lägger du upp något som av händelse innehåller personlig information kring någon så kommer verket att tas ned. Du kan själv be att få verket borttaget närhelst du önskar, klicka här. 

 

6. Din enhet och plats

När du besöker eller lämnar våra Tjänster (inkl. vissa tillägg eller våra cookies eller liknande teknik på andras webbplatser) får vi webbadressen till både webbplatsen du kom ifrån och webbplatsen du går till samt tiden för ditt besök. Vi får även information om ditt nätverk och din enhet (t.ex. IP-adress, proxyserver, operativsystem, webbläsare och tillägg, enhetsidentifierare (DID), cookies och funktioner, och/eller SP eller mobiloperatör). Om du använder våra Tjänster från en mobil kommer mobilen, utifrån telefoninställningarna, att skicka platsinformation till oss. Vi kommer att be om ditt samtycke innan vi använder GPS eller andra verktyg för att identifiera din exakta plats.

 

7. Ny information

Våra tjänster är dynamiska och vi introducerar ofta nya funktioner som kan kräva att vi samlar in ny information. Om vi samlar in personlig information som i väsentlig grad är annorlunda eller i sak ändrar hur vi samlar in, använder eller delar din information kommer vi att meddela dig, och kan också ändra denna Sekretesspolicy.

 

8. Annonsering

Vi målinriktar (och mäter prestationen av) annonser till medlemmar, besökare och andra både på och utanför våra tjänster, direkt eller via olika partners, med hjälp av följande data (separat eller kombinerat):

  • Data från annonseringstekniker på och utanför våra Tjänster, pixlar, annonstaggar, cookies och DID;
  • Information som tillhandahålls av Medlemmar (t.ex. profil, kontaktinformation, titel och bransch);
  • Information från din användning av våra Tjänster (t.ex. sökhistorik, flöde, innehåll du läser, vilka du följer eller vilka som följer dig, kontakter, grupper du är med i, sidor du besökt, videor och filmer du tittar på, klick på en annons etc.), inklusive uppgifter som beskrivs i Avsnitt 1.3;
  • Information från annonspartners, återförsäljare och utgivare

 

9. Marknadsföring

Förutom att marknadsföra våra tjänster använder vi Medlemmarnas uppgifter och innehåll för att skicka inbjudningar och kommunikationer som marknadsför medlemskap och nätverkande, engagemang och våra Tjänster. Till exempel kan vi visa dina kKundontakter att du använt en funktion på våra Tjänster.

 

10. Kundtjänst

Vi använder information (som kan innehålla dina meddelanden) för att undersöka, svara på och lösa klagomål och problem med Tjänsterna (t.ex. buggar).

 

11. Säkerhet

Vi använder dina uppgifter (inklusive dina kommunikationer) för säkerhetsändamål eller för att förhindra eller undersöka möjligt bedrägeri eller andra brott mot vårt Användaravtal och/eller försök att skada våra Medlemmar, Besökare eller andra.

 

12. Hur vi delar information

Ingen information om dig är synlig för andra medlemmar.

All information du delar via ett företags eller en annan organisations sidor på våra Tjänster kan ses av företaget eller organisationen och andra som besöker deras sidor.

Det är möjligt att vi måste avslöja information om dig när detta krävs enligt lag, stämning eller annan juridisk process eller om vi i god tro anser att avslöjande av information är rimligen nödvändig för att (1) utreda, hindra eller åtgärda misstänkt eller illegal aktivitet eller bistå myndigheter; (2) upprätthålla våra avtal med dig, (3) utreda och försvara oss själva mot anspråk eller anklagelser från tredje parter, (4) skydda Tjänsternas säkerhet eller integritet (genom att dela med företag som står inför liknande hot); eller (5) upprätthålla eller skydda Pluggies, Pluggies medlemmars, anställdas eller andras rättigheter eller säkerhet.

Vi försöker meddela medlemmar om det inkommit ett juridiskt krav på deras personuppgifter om vi anser det lämpligt och om vi inte förhindras enligt lag eller domstolsbeslut, och med undantag för om kravet gäller en kritisk situation. Vi kan bestrida sådana krav när vi anser att kravet är för omfattande, vagt eller saknar belägg, men vi lovar inte att bestrida varje krav.

Vi kan också dela dina personuppgifter i och med en försäljning, en sammanslagning eller ett maktbyte, eller i samband med förberedelserna inför någon av dessa händelser. En annan enhet som köper oss eller en del av vårt företag kommer att ha rätt att använda din information, men endast inom ramen för denna Sekretesspolicy såvida du inte godkänner något annat.

 

13. Dina val och skyldigheter

I allmänhet sparar vi dina personliga uppgifter så länge ditt konto är aktivt eller så länge det behövs för att ge dig åtkomst till Tjänsterna. Dessa inkluderar uppgifter som du eller andra tillhandahållit oss samt uppgifter genererade eller antagna från din användning av Tjänsterna. Vi lagrar din information och håller din profil öppen tills du beslutar dig för att stänga ditt konto. I vissa fall kan vi behålla viss information (t.ex. insikter om användningen av Tjänsterna) i avidentifierad eller aggregerad form.

För personuppgifter vi har om dig har du följande val:

  • Ta bort uppgifter: du kan be oss radera eller ta bort alla eller vissa personuppgifter (t.ex. om de inte längre behövs för att kunna tillhandahålla dig Tjänster).
  • Ändra eller korrigera: du kan redigera vissa av dina personuppgifter via ditt konto. Du kan även be oss ändra, uppdatera eller korrigera dina personuppgifter i vissa fall, särskilt om uppgifterna är felaktiga.
  • Invända mot, eller begränsa eller inskränka, användningen av: du kan be oss sluta använda alla eller vissa av dina personuppgifter (t.ex. om vi inte har några lagliga rättigheter att fortsätta använda dem) eller begränsa vår användning av dem (t.ex. om dina personuppgifter är felaktiga eller lagras olovligen).
  • Rätt att gå åtkomst till och/eller hämta dina personuppgifter: Du kan begära en kopia av dina personuppgifter och/eller en kopia av personuppgifter du angett i maskinläsbar form.

En sådan förfrågan kan du göra genom att maila till info@pluggie.se

 

14. Avsluta konto

Du har närsomnhelst rätt att ta bort ditt konto. Det kan du göra här. Det kan ta några dagar innan dina uppgifter raderas ur databasen. Att ta bort ditt konto under pågående prenumeration kommer att avsluta prenumerationen. 

 

 

Artikeln uppdaterades senast 1 november 2021 kl 10:38

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga