Feedback

Integraler

För detta kapitel behöver du ha koll på derivator.

Primitiva funktioner

Vi har lärt oss hur man från en funktion $f$ kan hitta derivatan av $f$, som vi kallar för $f^\prime$. Kom ihåg att derivatan också är en funktion. Ofta vill vi istället gå åt andra hållet: Vi får en funktion $f^\prime$, och vill hitta en funktion $f$ som är sådan att man kan derivera den och få $f$. Den ursprungliga funktionen kallar vi då för en primitiv funktion.

Ofta betecknar vi en primitiv funktion med samma bokstav, fast stor. En primitiv funktion till $f$ kallas alltså vanligtvis $F$, och så vidare. Om alltså $F$ är en primitiv funktion till $f$, då är $F^\prime = f$, det vill säga derivatan av $F$ är $f$.

Exempel 1: Hitta en primitiv funktion till $f(x) = 2x + 5$

Vi letar efter en funktion $F(x)$ sådan att om man deriverar den så får man $2x + 5$. Derivatan av $x^2$ är $2x$ och derivatan av $5x$ är $5$, så derivatan av $x^2 + 5x$ måste enligt deriveringsreglerna vara $2x + 5$. Alltså har $f$ en primitiv funktion $F(x) = x^2 + 5x$.

Men vad är derivatan av till exempel $x^2 + 5x + 1$? Jo, den är också $2x + 5$. På samma sätt är derivatan av $x^2 + 5x + 100$ eller derivatan av $x^2 + 5x -3.5$ också $2x + 5$. Det gäller i allmänhet att vi kan få en ny primitiv funktion genom att addera eller subtrahera en godtyckligt konstant.

Tänk på... att en funktion har oändligt många primitiva funktioner. Dessa kan hittas genom att först hitta någon primitiv funktion, och därefter addera eller subtrahera en konstant.

Vanliga primitiva funktioner

En primitiv funktion till... är...
$x^n$, där $n \neq -1$ $\frac{1}{n+1}x^{n+1}$
$e^{kx}$, där $k \neq 0$ $\frac{1}{k}e^{kx}$
$\frac{1}{x}$ $\ln(x)$

Notera likheterna med deriveringsreglerna. Om man deriverar funktionen till höger får man funktionen till vänster.

Integraler

Det vanligaste användningsområdet för primitiva funktioner är integraler. Integralen av en funktion $f(x)$ mellan $x = a$ och $x = b$ för några tal $a$ och $b$ är arean mellan $x$-axeln och grafen till $f(x)$ mellan punkterna $x = a$ och $x = b$. För att skriva integralen använder vi integraltecknet $\int$. Talen $a$ och $b$ kallas för undre respektive övre integrationsgränser och skrivs nere respektive uppe på integraltecknet. Funktionen vi tar integralen av skrivs efter integraltecknet $\int$, och efter det skriver vi $dx$. Integralen av $f(x)$ mellan $a$ och $b$ skulle vi alltså skriva som \begin{equation*} \int_a^b f(x) dx. \end{equation*}

Det finns en lätt formel för integralen som använder primitiva funktioner, nämligen \begin{equation*} \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a), \end{equation*} där precis som ovan $F$ är en primitiv funktion till $f$. Det spelar ingen roll vilken av de primitiva funktionerna till $f$ vi använder.

Exempel 2: Hitta arean som begränsas av $y$-axeln, $x$-axeln och grafen till funktionen $f(x) = -2x + 2$.

Arean

$y$-axeln ges av $x = 0$, så det är vår nedre integrationsgräns. Vi ser från grafen (eller genom att sätta $-2x + 2$ lika med noll) att grafen skär $x$-axeln då $x = 1$, så det är vår övre integrationsgräns. Funktionen vi ska integrera är $f(x) = -2x + 2$, så vi vill beräkna \begin{equation*} \int_0^1 (-2x + 2)dx. \end{equation*}

För att beräkna integralen behöver vi en primitiv funktion till $f(x)$. Enligt reglerna för primitiva funktioner så är $-x^2$ en primitiv funktion till $-2x$, eftersom derivatan av $-x^2$ är $-2x$. Vi har också att $2x$ är en primitiv funktion till $2$, så en primitiv funktion till $f(x)$ är $F(x) = -x^2 + 2x$. Då kan vi beräkna integralen som \begin{equation*} \int_0^1 f(x)dx = F(1) - F(0) = (-1^2 + 2\cdot 1) - (-0^2 + 2\cdot 0) = 1 - 0 = 1. \end{equation*} Alltså är arean i fråga $1$.

Eftersom arean i det här fallet är en triangel med en bas av längd $1$ och en höjd av längd $2$, så kan vi här också beräkna arean som $\frac{b\cdot h}{2} = \frac{1\cdot 2}{2} = 1$, som ger samma svar. Metoden med integraler fungerar dock även om arean inte är en triangel

Tips

Ibland vill vi istället beräkna arean mellan två grafer, till exempel till funktionerna $f(x)$ och $g(x)$, mellan två punkter $x = a$ och $x = b$. Den arean ges av integralen till funktionen $f(x) - g(x)$ mellan $a$ och $b$.Teori för Matematik 3

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga