Feedback

Kursbeskrivning

Matematik 2 bygger till stor del på matematik 1, vilket gör att många moment kan kännas bekanta. Några nya moment är logaritmer, ekvationssystem och likformighet. Överlag läggs mycket fokus på att lära sig geometri och nya verktyg att lösa ekvationer. En stor del av kursen handlar om att lära sig parabelns ekvation.

Våra uppgifter täcker både matematik 2a/2b/2c. I matematik 2c stöter man till exempel på rotekvationer, vilket man inte gör i de andrar kurserna.

Vi har uppgifter från tidigare kursprov och nationella prov med kompletta lösningsförslag.

Just nu är ca 50% av uppgifterna i denna kurs på nivå 1-2.Statistik
Statistik Statistik
Statistik Sannolikhetslära
Statistik Standardavvikelse
Statistik Normalfördelning
Statistik Kvartiler och låddiagram

Geometri
Geometri Allmän geometri
Geometri Likformighet
Geometri Yttervinkelssatsen och randvinkelsatsen
Geometri Transversal- och topptriangelsatsen Teori

Kurvor och grafer
Kurvor och grafer Kurvor & grafer Teori

Funktioner
Funktioner Förenkling & faktorisering
Funktioner Exponentialfunktioner Teori
Funktioner Allmänna funktioner f(x)
Funktioner Potenser Teori
Funktioner Logaritmer för matte 2 Teori

Ekvationer
Ekvationer Ekvationer Teori
Ekvationer Ekvationssystem Teori
Ekvationer PQ-formeln Teori
Ekvationer Rotekvationer
Ekvationer Olikheter Teori

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga