Feedback

Filter


Logaritmer för matte 2

Lös ekvationen $log(6)-log(2)=log(x)$   Uppgift: 77 Videolösning finns
E
Avklarad
Lös ekvationen $2\cdot log(2)=log(x)$ Uppgift: 17
E
Avklarad
Lös ekvationen $log(3)+log(x)=log(2)$ Uppgift: 22
D
Avklarad
Lös ekvationen $log(x)=log(2)+log(9)$ Uppgift: 20
D
Avklarad
Beräkna $10^{-x}$ om $lg(x)=0$ Svara med ett bråk. Uppgift: 1 Videolösning finns
C
Avklarad
Lös ekvationen $log(2)=log(4)-log(x)$ Uppgift: 26
C
Avklarad
Lös ekvationen $-log(2)=-log(x)+log(8)$ Uppgift: 21
C
Avklarad
Lös ekvationen $log(2x)+log(6)=log(12)$ Uppgift: 18
B
Avklarad
Lös ekvationen $3^x=3\cdot 2^x$ Uppgift: 475
B
Avklarad
Lös ekvationen $lg(x)+lg(4x)-2lg(4)=0$ Uppgift: 470
A
Avklarad
Logaritmer för matte 2
Läs teori om logaritmer för matte 2

Introduktionstext om detta moment kommer snart!

Här i uppgiftsbanken hittar du gamla provuppgifter inom Logaritmer för matte 2 med lösningar, ledtråd och facit.

Våra uppgifter kommer från olika kursprov och graderas efter svårighetsgrad.

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga