Feedback

Topptriangelsatsen

Topptriangelsatsen säger att inuti två likformiga trianglar är förhållandet mellan dess sidor detsamma.

Eftersom förhållandet kan beskrivas med en kvot, kan ovan text sammanfattas som

$AB/A’B’ = BC/B’C=AC/A’C’$

Där ABC och A’B’C’ är två likformiga trianglar.

Topptriangelsatsen används ofta när man ska lösa problem med två trianglar inskrivna i varandra, där det t.ex. gäller att hitta en okänd sida eller en vinkel.

För två likformiga trianglar gäller att

  • - De har kongruenta vinklar, vilket innebär att motsvarande vinkel i båda trianglar är detsamma.
  • - Proportionerliga sidlängder, sidlängderna förhåller sig likadant mellan två olika trianglar. Detta är vad man kallar för skalfaktorn.
  • - Bisektriser är i samma förhållande.
  • - Arean mellan två likformiga trianglar är lika med dess längdförhållande i kvadrat.


Teori för Matematik 2

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga