Feedback

Kursbeskrivning

I fysik 2 så återkommer lite moment från fysik 1 men det är till stor del väldigt mycket nytt. Kursen är inte nödvändigtvis mer avancerad än den tidigare men de moment som dyker upp är aningen mer specificerade och inte alls lika vanliga att stöta på i vardagen.

Ta hjälp av formelsamlingen och läs igenom teoriavsnitten på det du inte förstår helt.

Vi har uppgifter från tidigare kursprov i fysik och nationella prov med kompletta lösningsförslag.

Kursen har ungefär 35% av uppgifterna i nivå 1-2 och det är väldigt vanligt att de svårare uppgifterna har någon form av tillämpning i verkliga livet.Relativistiska beräkningar
Relativistiska beräkningar Allmänna relativitetsteorin
Relativistiska beräkningar De Broglievåglängd
Relativistiska beräkningar Relativistiska hastigheter

Kärnfysik
Kärnfysik Rydbergs formel och excitation
Kärnfysik Radioaktivt sönderfall
Kärnfysik Atomens storlek
Kärnfysik Olika spektrum
Kärnfysik Sönderfall
Kärnfysik Nuklidmassor
Kärnfysik Atomers uppbyggnad

Induktion
Induktion Ledare i magnetfält
Induktion Magnetiskt flöde
Induktion Självinduktion och induktans Teori
Induktion Kretsar med induktans

Magnetfält
Magnetfält Kraft på laddade partiklar - Couloumbs lag
Magnetfält Magnetfält kring ledare
Magnetfält Jordmagnetiska fältet
Magnetfält Magnetisk flödestäthet

Elektrostatik & magnetism
Elektrostatik & magnetism Coloumbs lag och laddade partiklar
Elektrostatik & magnetism Elektriska fält och potentiell energi
Elektrostatik & magnetism Svartkroppsstrålning
Elektrostatik & magnetism Fotoelektrisk effekt
Elektrostatik & magnetism Newtons gravitationslag och Keplers lagar Teori

Ellära
Ellära Potentialvandring Teori
Ellära Effekt
Ellära Toppvärden
Ellära EMS EMK - Elektromotorisk kraft Teori
Ellära Kondensatorer och kapacitans

Vågor
Vågor Frekvens och vågors hastighet
Vågor Superposition
Vågor Stående vågor
Vågor Brytningslagen för vågor Teori
Vågor Grundtoner
Vågor Resonans
Vågor Interferens

Ljus
Ljus Fotoner, dess uppbyggnad och energi
Ljus Gitter Teori

Rörelse
Rörelse Potentiell energi i en fjäder
Rörelse Fjäderkrafter och fjäderns energi Teori
Rörelse Cirkulär rörelse Teori
Rörelse Kaströrelse Teori
Rörelse Pendel- och harmonisk svängningsrörelse Teori

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga