Feedback

Självinduktion och induktans

Längst ned går vi igenom en exempeluppgift där vi potentialvandrar genom parallellkopplingar samt potentialvandring genom kondensatorer.

För detta kapitel behöver du ha koll på ström och elektromagnetism, i synnerhet induktion.

Induktans

Vi vet sedan tidigare att en ström genom en ledare kommer skapa ett magnetfält. Detta magnetfält växer i styrka i takt med att strömmen blir starkare, och om strömmen ändras så ändras även magnetfältet. Även känt som Faradays lag. Den komponent som används för att ge induktans till en krets kallas för spole eller induktor.

En spole fungerar så att en när en ström flyter genom den så kommer det varierande magnetfältet att inducera en spänning i spolen (självinduktion).

Induktans är förhållandet mellan inducerad spänning och den momentana strömändringen som skapat spänningen.

När strömmen går igenom en spole så kommer den tack vare Lenz lag att inducera en ström i spolen med syfte att motverka uppkomsten av spänningsförändringen.

Formeln för induktans är $L=\frac{\Phi }{i}$ och betecknas med L och mäts i enheten Henry.

Ström, spänning och induktion hänger ihop via

$B v l = - \frac{d \Phi }{dt}=U$

De komponenter som skapar induktans kallas för induktorer

Självinduktans

Självinduktion är den spänning som genereras tack vare förändring i magnetflöde. Förändringen i magnetflöde uppkommer från kretsens egen ström!

I en induktiv krets så är bidrar skillnaden i ström till att en spänning induceras, där spänningen är proportionerlig mot den momentana ändringen i magnetflöde.Teori för Fysik 2

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga