Feedback

EMS / EMK - Elektromotorisk spänning och Elektromotorisk kraft

Enhet Volt [V]

Är den "kraft" eller summa som alla obelastade energikällor i en krets bidrar med. Ett typiskt exempel på energikälla är ett batteri. I enkla ord så är EMS/EMK den spänning som skapas från ett batteri.

Oftast så har olika typer av spänningskällor en inre resistans $R_k$. Spänningssänkningen är proportionerlig mot strömmen I

En ideal spänningskälla är resistansfri och innehåller endast ems, dessa finns dock inte i verkligheten utan bara i läroböcker.

Blanda inte ihop EMS med polspänning, där polspänning är den potentialskillnad som ligger över en spänningskälla. 

Det är även vanligt att EMS skapas vid ändringar i magnetfält, men mer om det i kapitlet om induktion.

EMS/EMK genereras av en komponent, exempelvis en generator som överför mekanisk energi till elektrisk.

Inducerad emk är $\varepsilon =- \frac{d\Phi }{dt}$

Lite överkurs

EMS kan skapas på olika sätt

  1. Galvanisk emk. På ytan mellan en metallisk ledare och elektrolyt. (Batterier)
  2. Termo-emk. Om en krets består av olika typer av metaller så kommer dessa att ha en temperaturskillnad.
  3. Induktions-emk. Magnetiska fält som påverkar en krets. (Kraftverk) 

Om man kortsluter en spänningskälla så avger den sin största ström $I_{max}$

 

I vår uppgiftsbank finns det övningar på att beräkna EMS med enkla lösningsförslag. Dessa hittar du här.Teori för Fysik 2

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga