Feedback

Kursbeskrivning

I fysik 1 får du en introduktion till begrepp, teorier och problemlösning. Enligt läroplanen tränas du i att på ett nyanserat sätt få en naturvetenskaplig uppfattning om vår omvärld.

"En duktig fysiker skall kunna räkna på exakt allting i livet".

I vår kurs har vi lagt ganska mycket fokus på tillämpade uppgifter och att kunna lösa problem som en fysiker förväntas känna till i vardagen. Ca 60% av alla uppgifter i kursen är på nivå 1-2 och vi rekommenderar dig som läser fysik för första gången att lägga ned väldigt mycket tid. Det är ett utmanande ämne och tar lite tid att komma in i.

Vi har uppgifter från tidigare kursprov i fysik och nationella prov med kompletta lösningsförslag.

Det är ganska stort spann på svårighetsgraderna och de flesta uppgifter på nivå 5 kräver en mycket god förståelse för att kunna lösas.Övrigt
Övrigt Felmarginaler
Övrigt Enhets & dimensions-analys

Ellära
Ellära Effektivvärden Teori
Ellära Elektriska laddningar
Ellära Kretsar Teori
Ellära Intro till Ohms lag

Termo
Termo Temperatur och värme

Massa, volym och densitet
Massa, volym och densitet Massa, volym och densitet Teori

Rörelse
Rörelse Rörelsemängd
Rörelse ST & VT-grafer
Rörelse Likformig rörelse och acceleration

Energi
Energi Arbete och effekt
Energi Effekt
Energi Kinetisk energi
Energi Lägesenergi
Energi Energiprincipen
Energi Verkningsgrad Teori

Krafter
Krafter Friktionskraft Teori
Krafter Tryck och vätsketryck
Krafter Kraftmoment Teori
Krafter Spännkrafter & komposantuppdelningar av krafter
Krafter Newtons andra lag F=ma
Krafter Tillämpade kraftsituationer
Krafter Impuls Teori
Krafter Arkimedes princip
Krafter Jämvikt och linjär rörelse
Krafter Krafter och resultanter
Krafter Vektorer

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga