Feedback

Impuls

Man kan tänka sig en impuls som en kontakt under väldigt kort tid mellan två objekt. Det impulslagen säger är att kraftens impuls är densamma som partikelns ändring i rörelsemängd

I ett FT-diagram så motsvarar impulsen arean under kurvan, se figuren nedan.  

Impuls och arean under grafen i ett FT-diagram

Impulslagen används för att bevisa lagen om rörelsemängdens bevarande.  I praktiken har nog alla sett det när man spelar biljard, hur en kula kan överföra sin fart till en annan. Enligt $P_{före}=P_{efter)$ så kommer den första kulan att tappa lika mycket fart som den andra ökar, förutsatt att de har samma massa. Lagen om rörelsemängdens bevarande konstaterar alltså att rörelsemängden bevaras inom ett slutet system, där rörelsemängden är $= massa \ \cdot \ hastighet$. 

Rörelsemängd hos ett objekt

Formeln för rörelsemängdens bevarande   $v_{före}\cdot m = v_{efter}\cdot m$ härstammar från $P=m v $ där massna antas vara konstant. Det innebär, i det ideala fallet, att hastigheten innan stöt är densamma som efter. Självklart appliceras lagen om rörelsemängdens bevarande på en kollision med två eller fler objekt. 

I vår uppgiftsbank finns det flera bra uppgifter inom rörelsemängd och impuls. Du hittar dem här. Jag kan rekommendera att du gör ID 1067 som är på C-nivå.

Härledning av impulslagen

$F=ma$

$F=\frac{d}{dt}mv$

och rörelsemängden $p=mv$ och integrera med avseende på tiden.

$\int_{t_1}^{t_2}F dt = \int_{t_1}^{t_2}dp$

$I=\Delta p$Teori för Fysik 1

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga