Feedback

Filter


Massa, volym och densitet

En kropp har densiteten 1,74 g/cm3. Ange kroppens densitet i enheten … Uppgift: 1126
E
Avklarad
Skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 drabbade ett områ… Uppgift: 641
E
Avklarad
En glaskolv med propp har volymen $2550 \mathrm{ml}$. När glasko… Uppgift: 1849
E
Avklarad
En järncylinder har massan 1,2 kg och höjden 14 cm. Best&a… Uppgift: 646
E
Avklarad
Ett föremål har massan 413g och volymen $331$ $cm^3$. Best… Uppgift: 645
E
Avklarad
En koppartråd med diametern 0,536 mm är 2346m lång. … Uppgift: 704
E
Avklarad
En läskflaska rymmer 33 cl vätska. Uttryck denna volym i en… Uppgift: 1428
E
Avklarad
2,00 g guld med densiteten 19,3∙103 kg/m3 valsas till en tråd m… Uppgift: 1128
E
Avklarad
En koppartråd med diametern 0,60 mm är 0,25 km lång.… Uppgift: 519
D
Avklarad
En mässingscylinders diameter mätes med skjutmåttet n… Uppgift: 1123
D
Avklarad
Massa, volym och densitet
Läs teori om massa, volym och densitet

Lär dig omvandla mellan massor, volymer och densitet. I vår uppgiftsbank finns det uppgifter med lösningar från tidigare kursprov och nationella prov som du kan öva på, där alla är graderade efter svårighetsgrad.

Här i uppgiftsbanken hittar du gamla provuppgifter inom Massa, volym och densitet med lösningar, ledtråd och facit.

Våra uppgifter kommer från olika kursprov och graderas efter svårighetsgrad.

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga