Feedback

Effektivvärde

Effektivvärde är en typ av medelvärde hos en våg. I en ideal likström är effektivvärde och medelvärde lika. För en växelström motsvarar effektivvärdet det kvadratiska medelvärdet (se formel nedan). Man beräknar strömmen och spänningen på samma sätt!

Toppvärdet motsvarar amplituden hos en periodisk våg. Ofta är det effektivvärdena man pratar om i dagligt tal, när man säger att ett eluttag innehåller 230 volt så är det effektivvärdet man avser. 

Den generella formeln för effektivvärde hos en periodisk utväxling ser ut såhär.

$A=\sqrt{\frac{1}{T}\int_{0}^{T}a^2 dt}$ 

där a är momentanvärdet och T perioden

Spänningens medelvärde och effektivvärde har kan härledas för olika vågor från formeln ovan. Effektivvärdet för en sinusvåg är det kvadratiska medelvärdet. $U=\frac{\widehat{U}}{\sqrt{2}}$

För en triangelvåg är effektivvärdet $U=\widehat{U}$ och en fyrkantsvåg effektivvärde är $U=\widehat{U}$. Du kan se allting i tabellen nedan.

Effektivvärde och toppvärde för olika kurvor

För att praktiskt mäta toppvärde kan man använda oscilloskåp eller kombinationsinstrumentTeori för Fysik 1

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga