Feedback

Kursbeskrivning

I matematik 4 stöter vi på allas stora fasa - Komplexa tal. Matematik 4 läses på naturvetenskapliga och tekniska program och är det sista kravet för de flesta högskoleprogrammen.

Utöver komplexa tal så behandlar kursen trigonometriska ekvationer, radianer och fördjupning inom derivata. Vi rekommenderar att du lägger mycket tid på trigonometriska ekvationer, har du inte en bra grund från derivatan så bör du även repetera det.

Vi har uppgifter från tidigare kursprov och nationella prov med kompletta lösningsförslag.

Av våra uppgifter så är en stor del problemlösning med någon form av tillämpning i verkliga livet. Tänk på att med ökad svårighetsgrad på kursen så kommer också ökade krav på dig som elev att leverera en lösning som tyder på matematisk mognad.
I kursen så är det ganska stor skillnad i nivå på uppgifterna, de med svårighetsgrad 5 är till stor del väldigt utmanande.Integraler
Integraler Arean under kurvor
Integraler Allmänna integraler
Integraler Primitiva funktioner
Integraler Partiell integration Teori
Integraler Tillämpningar av integraler

Derivata
Derivata Kedjeregeln Teori
Derivata Kvotregeln Teori
Derivata Lite klurigare deriveringar
Derivata Produktregeln Teori
Derivata Derivata och tillämpningar

Imaginära tal
Imaginära tal Polär form & De Moivres formel
Imaginära tal Faktorsatsen och rötter till komplexa tal
Imaginära tal Det komplexa talplanet och formen z=a+bi Teori
Imaginära tal Polynom och liggande stolen
Imaginära tal Imaginära tal och dess konjugat

Geometri
Geometri Enhetscirkeln & perioder
Geometri Radianer
Geometri Rotationsvolymer
Geometri Vinklar

Kurvor och grafer
Kurvor och grafer Cirkelns ekvation
Kurvor och grafer Funktioner och dess extrempunk
Kurvor och grafer Asymptoter Teori
Kurvor och grafer Kurvor, förskjutningar etc
Kurvor och grafer Tangent och approximation
Kurvor och grafer Största och minsta värde

Funktioner
Funktioner Allmänna funktioner
Funktioner Logaritmer för matte 4

Ekvationer
Ekvationer Trigonometriska bevisningar
Ekvationer Trigonometriska ekvationer

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga