Feedback

I den stora rätvinkliga triangeln är hypotenusan 805 cm och den kortare kateten 215 cm.

I triangeln är en kvadrat inskriven som figuren visar.

Beräkna det skuggade områdets area. (Den lilla triangeln)

Källa till uppgift: KTH TEN1 2014.10.21 - Examinator Niclas Hjelm
Innehållet är endast tillgängligt för Pluggies medlemmar. Prova i 30 dagar för 19 kr.
Logga in eller Bli medlem nu
Innehållet är endast tillgängligt för Pluggies medlemmar. Prova i 30 dagar för 19 kr.
Logga in eller Bli medlem nu
Innehållet är endast tillgängligt för Pluggies medlemmar. Prova i 30 dagar för 19 kr.
Logga in eller Bli medlem nu

Bra att kunna inom likformighet

I två eller fler likformiga månhörningar gäller att motsvarande vinklar ska vara lika stora och kvoten av motsvarande sidor är lika stora.

Ett korrekt likformighetsförhållande är då $\frac{A}{B}=\frac{C}{D}$

Läs teori om likformighet
Enbart medlemmar kan kommentera. Prova i 30 dagar för 19 kr.
Logga in eller Bli medlem nu

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga