Feedback

Kursbeskrivning

Matematik 1 fungerar som ett intro till den alldagliga matematiken. Här tränas du på kommunikation på matematiskt språk och att formulerar problem. Du lär dig hur matematik kan användas som ett verktyg på vardagliga problem.

Vår kurs täcker både matematik 1a/1b/1c.

Vi har uppgifter från tidigare kursprov och nationella prov med kompletta lösningsförslag.

Matematik 1a är för yrkesprogram, 1b är för samhällsprogrammet och 1c är ämnat för naturvetenskapligt/tekniskt program.

I matematik 1c stöter du till exempel på definitionsmängd, vilket man inte gör i de andra kurserna.Sannolikhet och statistik
Sannolikhet och statistik Statistik
Sannolikhet och statistik Slumpförsök med flera föremål
Sannolikhet och statistik Slumpen

Geometri
Geometri Vektorer
Geometri Trigonometri
Geometri Geometri och algebra

Algebra
Algebra Undersöka och bevisa
Algebra Formler och mönster
Algebra Konjugat och kvadreringsreglerna Teori
Algebra Ekvationer och Olikheter

Procent
Procent Procentuella förändringar
Procent Ränta och lån
Procent Beräkningar & jämförelse

Grafer och funktioner
Grafer och funktioner Grafer och proportionalitet
Grafer och funktioner Funktioner

Aritmetik
Aritmetik Tal i potensform
Aritmetik Problemlösning
Aritmetik Hela tal
Aritmetik Bråktal Teori

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga