Feedback

Geometrisk talföljd

Du behöver inga speciella förkunskaper för detta moment.

Så fungerar det - En talföljd är precis som det låter, en följd av olika tal. Det som är speciellt för just en geometrisk talföljd är att om man dividerar ett tal med det föregående talet så erhåller man en kvot - denna kvot är densamma genom hela talföljden. Man brukar säga att en talföljd skall innehålla minst fem stycken element, annars finns det för många olika alternativ på n:te element att välja mellan. Talföljdens olika element indexeras med ett nummer, om vi kollar på exemplet nedan.

8, 12, 18, 27, 40.5

Geometrisk talföljd i matematik

Så är exempelvis det andra elementet, a2=12.

Hur vet vi då att det är en geometrisk talföljd? Jo, samtliga av dessa tal delar nämligen kvot, 1.5.

Formeln för det n:te elementet i en geometrisk talföljd skrivs som

$a_{n}=a_{1} \cdot k^{n-1}$

Det enda vi behöver för att kunna hitta vilket tal vi vill i denna serie, är starttalet $a_{1}$ och kvoten $k$

Summan av en serie med olika tal i en geometrisk talföljd skrivs som

$S_{n}=\frac{a_{1}\left(k^{n}-1\right)}{k-1}$
Geometrisk talföljd i matematik

En talföljd ska innehålla minst ... tal


I en geometrisk talföljd ska talen
Teori för Matematik 5

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga