Feedback

Kursbeskrivning

Matematik 5 är tillsammans med matematik spets den sista kursen i matematik på gymnasiet. Det mesta vi lär oss här är nytt och något man sedan kommer att fördjupa sig i på högskolan.

Ett av de allra viktigaste momenten som introduceras är differentialekvationer, vilka är ekvationer som korrelerar en funktion och dess derivata.

Vi har uppgifter från tidigare kursprov och nationella prov med kompletta lösningsförslag.Bevismetoder
Bevismetoder Allmänna metoder

Differentialekvationer
Differentialekvationer Problemlösning och tillämpade uppgifter
Differentialekvationer Separabla differentialekvationer
Differentialekvationer Homogena ekvationer
Differentialekvationer Inhomogena ekvationer
Differentialekvationer Begynnelsevärdesproblem

Talföljd
Talföljd Geometrisk talföljd Teori
Talföljd Aritmetisk talföljd

Ekvationer
Ekvationer Ekvationer

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga