Feedback

Ett i båda ändarna öppet rör med längden 1,00m sänks ned lodrätt i vatten, se figuren nedan. Den luftfyllda delen fungerar som ett halvöppet rör vars längd 𝑠𝑠 kan variera beroende på hur långt ner man sänker röret. En högtalare riktas ovanifrån ner mot öppningen av röret. Den alstrar ljud med frekvensen 0,60 kHz som kan ge upphov till resonanssvängningar i luftpelaren. För vilka värden på längden s hos luftpelaren inträffar resonans? (Ljudhastighet i luft = 331 m/s)

Källa till uppgift: KTH ten 2021 06 11
Innehållet är endast tillgängligt för Pluggies medlemmar. Prova i 30 dagar för 19 kr.
Logga in eller Bli medlem nu
Innehållet är endast tillgängligt för Pluggies medlemmar. Prova i 30 dagar för 19 kr.
Logga in eller Bli medlem nu
Innehållet är endast tillgängligt för Pluggies medlemmar. Prova i 30 dagar för 19 kr.
Logga in eller Bli medlem nu

Bra att kunna inom resonans

Kommer snart!
Enbart medlemmar kan kommentera. Prova i 30 dagar för 19 kr.
Logga in eller Bli medlem nu

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga