Feedback

En metallplatta i ett luftomt glasrör belyses med ljus från en lampa som ger ljus med kontinuerligt spektrum i våglängdsintervallet $390 \mathrm{~nm} \leq \lambda \leq 790 \mathrm{~nm}$. Från metallytan frigörs då elektroner som ger upphov till en elektrisk ström i en krets. Strömmen registreras med en känslig amperemeter, se figur nedan.

Fotonenergi - Uppgift från tidigare prov - Fysik 2

Genom att ansluta en spänningskälla med justerbar spänning $U$, minskar man strömmen i kretsen. När spänningen $U$ når värdet $2,55 \mathrm{~V}$ går strömmen genom amperemetern ned till noll. Vilket värde ger detta försök på Plancks konstant?
Utträdesarbetet för metallen är $0,74 \mathrm{eV}$.

Källa till uppgift: KTH ten 220609
Innehållet är endast tillgängligt för Pluggies medlemmar. Prova i 30 dagar för 19 kr.
Logga in eller Bli medlem nu
Innehållet är endast tillgängligt för Pluggies medlemmar. Prova i 30 dagar för 19 kr.
Logga in eller Bli medlem nu
Innehållet är endast tillgängligt för Pluggies medlemmar. Prova i 30 dagar för 19 kr.
Logga in eller Bli medlem nu

Bra att kunna inom fotoner, dess uppbyggnad och energi

Våglängd

$\lambda_m = \frac{\lambda }{n}$

Gitter

$d \sin \alpha = n \lambda $


De broglievåglängd

$\lambda = \frac{h}{p}$

Fotonenergi

$E=hf$

Fotonens rörelsemängd

$p=\frac{h}{\lambda}$

Väteatomens energinivåer

$E=-\frac{E_j}{n^2}$

med jonisationsenergin $E_j=13,6 \ eV$

Rydbergs formel

$\frac{1}{\lambda}=RZ\left ( \frac{1}{n_1^2}-\frac{1}{n_2^2} \right )$

Enbart medlemmar kan kommentera. Prova i 30 dagar för 19 kr.
Logga in eller Bli medlem nu

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga