Feedback

Mellan två vertikala plattor med avståndet $x$ finns det ett elektriskt fält med fältstyrkan $\mathbb{E}$. En negativt laddad partikel startar i vila vid A och accelererar mellan dessa och kommer därefter in mellan två horisontella plattor vid C.

Avståndet mellan dessa plattor är $y$. På grund av att den nedre plattan är jordad och den övre plattan har potentialen $+V$ så finns det ett elektriskt fält mellan dem. Mellan plattorna finns det även ett homogent magnetfält.

Den negativt laddade partikeln ska passera rakt fram genom detta område. Därefter kommer den ut $i$ ett område D där den bara påverkas av ett magnetiskt fält som är lika stort som det tidigare passerade. Den negativt laddade partikeln kommer därmed ändra sin rörelseriktning. Vid G upphör det magnetiska fältet och därefter rör sig partikeln rakt motsatt den ursprungliga riktningen till den når punkt $\mathrm{H}$. Partikeln påverkas alltså inte av något magnetiskt eller elektriskt fält på sträckan $\mathrm{G}-\mathrm{H}$.

Bestäm avståndet $z$ mellan partikelns rörelse före och efter riktningsomkastningen. Avståndet $z$ ska endast baseras på $\mathbb{E}, V, x$ och y (siffror får förekomma i uttrycket).

 

Källa till uppgift: KTH 2022 - 03 - 110
Innehållet är endast tillgängligt för Pluggies medlemmar. Prova i 30 dagar för 19 kr.
Logga in eller Bli medlem nu
Innehållet är endast tillgängligt för Pluggies medlemmar. Prova i 30 dagar för 19 kr.
Logga in eller Bli medlem nu
Innehållet är endast tillgängligt för Pluggies medlemmar. Prova i 30 dagar för 19 kr.
Logga in eller Bli medlem nu

Bra att kunna inom elektriska fält och potentiell energi

Fältstyrkan

$E=\frac{F}{Q}$

$E=E=\frac{U}{d}$ där U är spänningen mellan plattorna och d är avståndet.

För ett coloumbfält

$E=k \frac{Q}{r^2}$ där k är konstanten i coloumbs lag och r avstånd till centrum.


Spänning och potential

$E=QU$ där E är energi som omsätts.

$E_p=V Q$ och $U=|\Delta V|$

Enbart medlemmar kan kommentera. Prova i 30 dagar för 19 kr.
Logga in eller Bli medlem nu

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga