Feedback

Filter


Bindningar hos kolväten

Cis- och trans-1,2-dikloroeten är båda vätskor vid ru… Uppgift: 1721
E
Avklarad
Förklara varför etanol är lösligt i vatten. Uppgift: 1703
E
Avklarad
När en mol grafit övergår till fria atomer upptas $71… Uppgift: 1709
D
Avklarad
Metan reagerar med syre och bildar koldioxid och vatten.a) Beräk… Uppgift: 1708
D
Avklarad
Det är samma bindningstyp $i$ etan som i heptan.Etan är gas… Uppgift: 1617
C
Avklarad
Eten reagerar med fluor och bildar 1,2-difluoretan enligt:$$\mathrm{C… Uppgift: 1627
B
Avklarad

Om bindningar hos kolväten

Introduktionstext till detta moment kommer snart!

Här i uppgiftsbanken hittar du gamla provuppgifter inom Bindningar hos kolväten med lösningar, ledtråd och facit.

Våra uppgifter kommer från olika kursprov och graderas efter svårighetsgrad.

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga