Feedback

Kursbeskrivning

Kemi 1 på gymnasiet motsvarar 100 poäng.

Ska du läsa kemi 1 på heltid så förväntas det ta fem veckor, med dessa uppgifter blir du väl förberedd och kan plugga enkelt inför nästa prov.

Vi erbjuder bra sammanfattningar och en mängd olika kursprov för kemi 1. Kursprov är i vår mening samma sak som nationella prov.

Våra uppgifter och övningar är ett bra komplement till din vanliga bok, men bör inte ersätta den.Reaktioner och förändringar
Reaktioner och förändringar Syrabas, pH och buffert
Reaktioner och förändringar Redoxreaktioner
Reaktioner och förändringar Elektrokemi
Reaktioner och förändringar Fällningsreaktioner
Reaktioner och förändringar Energiomsättningar
Reaktioner och förändringar Reaktioner och beräkningar
Reaktioner och förändringar Temperaturer

Materia och kemisk bindning
Materia och kemisk bindning Materiens uppbyggnad
Materia och kemisk bindning Kemiska bindningar
Materia och kemisk bindning Bindningsentalpier

Stökiometri
Stökiometri Substansmängdförhållanden
Stökiometri Koncentrationer

Analytisk kemi
Analytisk kemi Allmänna gaslagen
Analytisk kemi Reaktionsformler

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga